Jaarverslag 2019

Kerncijfers

Een bedrijf kan pas écht innoveren als het zijn plannen weet te realiseren. Met trots kan ik zeggen dat SCK CEN zo’n innovator is. De ambitieuze plannen die we de afgelopen jaren maakten, worden stap voor stap werkelijkheid. Dat zie je op het terrein, maar reflecteert ook in onze cijfers. SCK CEN groeit: meer medewerkers, meer inkomsten. Tegelijk is innovatie behendig jongleren tussen wetenschap, organisatie en budgetbeheer. We willen onze innovatieve kracht blijven tonen zonder grip te verliezen. Meer dan ooit rekenen wij op elke medewerker om onze plannen waar te maken én een gezonde organisatie te blijven. 

 

— Kathleen Overmeer (Algemene diensten en administratie)

Netwerkend valoriseren


In 2006 telde Vlaanderen 34 706 voltijdse medewerkers, die in onderzoek en ontwikkeling (O&O) aan de slag zijn. In 2018 stond die teller op 53 933 medewerkers: een stijging van 55%. Vlaanderen – en bij uitbreiding heel België – kent dus een sterk klimaat van onderzoek en innovatie. “We hebben heel wat troeven in de hand om met dat grote potentieel maatschappelijke impact te creëren. Als SCK CEN willen we ons daar strategisch goed positioneren”, aldus Pascal De Langhe, directeur van Business Development & Support. “We slaan de brug tussen onderzoekers en verschillende spelers op de markt: gaande van kernenergie tot de industriële en medische sector, die steeds meer onze aandacht vangt. Dat doen we door een dialoog op te starten, al netwerkend samenwerkingen te realiseren, waar opportuun consortia te bouwen en de nodige financiële steun los te weken. Als kennisinstituut waken we er daarbij ook over dat de opgebouwde kennis beschermd blijft.”

Begroting

Ten opzichte van het vorige jaar zijn in 2019 de opbrengsten sterk gestegen (+12%). We investeerden ook meer, waardoor de uitgaven toenamen met 14%.

Bezoldigingen / Aankopen, diensten / Voorzieningen / Afschrijvingen /

Omzet / Federale dotatie, kapitaalsubsidies / Andere / Financiële opbrengsten / Uitzonderlijke opbrengsten /

Evolutie van de begroting

Opbrengsten (in kEUR)

2018 2019
Omzet 66.256 73.473
Federale dotatie, kapitaalsubsidies 76.897 76.723
Andere 18.745 26.528
Financiële opbrengsten 1.196 1.093
Uitzonderlijke kosten 156 4.792
Totaal 163.250 182.609

Uitgaven (in kEUR)

2018 2019
Bezoldigingen 82.686 90.221
Aankopen, diensten 64.434 78.253
Voorzieningen 5.762 6.138
Afschrijvingen 9.726 11.201
Totaal 162.608 185.813

Geografisch

SCK CEN is actief in 59 landen. De onderzoeksactiviteiten lopen van Amerika tot Australië.

Hover met je muis over de kaart om te ontdekken in welke landen we actief zijn. Druk op de kaart om te ontdekken waar we actief zijn.

Personeelsbestand

Er werden het laatste jaar 97 nieuwe mensen aangeworven bij het SCK CEN, een verhoging met 12%.

654

MEDEWERKERS

488

mannen

166

vrouwen

30

nationaliteiten